Disclaimer

 

Alle gegevens op deze site worden door Adcomm BVBA beheerd.

Adcomm BVBA wijst elke aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af. Wanneer wij verwittigd worden van foute gegevens, zullen wij deze onmiddellijk verbeteren. De toepasbaarheid van advies is altijd afhankelijk van de specifieke aard. De bezoeker blijft zelf volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem geraadpleegde gegevens en voor de gevolgen van het gebruik dat hij maakt van de gegevens. Deze internetsite, de logo’s, de inhoud en de andere elementen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Adcomm BVBA is verboden.

Inbreuken op het auteursrecht zullen burgerlijk en strafrechterlijk vervolgd worden.